Audició Chopin

Ahir vam fer l’audició dels alumnes de piano amb obres de Fréderic Chopin