l’Escola

Descripció dels ensenyaments

Els cursos i temps de classe s’organitzen en quatre grans blocs:

• INICI (2 a 8 anys)
• GRAU ELEMENTAL (9 a 12-13 anys)
• GRAU PROFESSIONAL (12 a 17 anys)
• ADULTS

Altres informacions

• ENTRADA A L’ESCOLA I DIVERSIFICACIÓ DE CURRÍCULUM
• AVALUACIÓ I INFORMES
• PROFESSORAT
• INSTRUMENTS
• INFRAESTRUCTURA
• ACTIVITATS

– CURSOS D’INICI –

En els cursos d’inici al llenguatge musical (educació de l’oïda en general) hi ha una forta incidència en la cançó tradicional tant a classe com en les sessions corals, en l’audició, i en la participació en grups instrumentals de percussió.

Petits (2-3 anys)
1 sessió setmanal de llenguatge de 45 minuts

Sensibilització (3-4 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 45 minuts

Introducció A (5-6 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 60 minuts

Introducció B (6-7 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 60 minuts
1 sessió setmanals de coral de 30 minuts
1 sessió setmanal d’introducció a l’instrument de 30 minuts

Preparatori (7-8 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 60 minuts
1 sessió setmanal de coral de 30 minuts
30 minuts setmanals d’instrument individual o 45 minuts col·lectiu en parella

– GRAU ELEMENTAL –

A partir del Grau Elemental hi ha tres opcions de currículum:
El currículum reglat on l’alumne segueix els ensenyaments amb un nivell d’exigència alt per poder accedir al Grau Professional. El currículum flexible, amb totes les assignatures però amb un nivell d’exigència més relaxat i sense poder acedir al Grau Professional, i el currículum no reglat dedicat als alumnes que no cursen totes les assignatures. De totes formes s’aconsella fer tot el grau elemental en el currículum reglat, ja que dóna els coneixements musicals bàsics.

PRIMER CICLE (1r , 2n curs i 2n curs avançat) (9-11 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 60 minuts
1 sessió setmanal de coral (30/45 minuts segons el curs)
45 minuts setmanals d’instrument individual

SEGON CICLE (3r. i 4t. curs) (11-13 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge de 60 minuts
1 sessió setmanal de coral (45/60 minuts segons el curs)
1 sessió setmanal d’orquestra o conjunt instrumental de 60 minuts
45/60 minuts setmanals d’instrument individual segons nivell

– GRAU PROFESSIONAL –

Per fí el tercer nivell correspon als ensenyaments reglats de grau mitjà amb una alta exigència de treball personal sobre l’instrument i participant normalment en grups de cambra, orquestra, cor, la qual cosa demana l’assistència gairebé diària a l’Escola.

PRIMER CICLE (1r. i 2n. curs) (12-15 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge/harmonia de 60 minuts
1 sessió setmanal de coral de 60 minuts
1 ó 2 sessions setmanals d’orquestra o conjunt instrumental segons instrument
60 minuts setmanals d’instrument individual

SEGON CICLE (3r. i 4t. curs) (15-17 anys)
2 sessions setmanals de llenguatge/harmonia de 75 minuts
1 sessió setmanal de coral o assignatura optativa de 60 minuts
2 hores setmanals d’orquestra i/ o música de cambra
60 minuts setmanals d’instrument individual
45 minuts setmanals de segon instrument

ADULTS

L’Escola ofereix tallers quadrimestrals de llenguatge i cultura musical.

Per altra banda també es pot començar directament l’estudi d’un instrument en classes individuals on, el professor/a l’introduirà al coneixement del llenguatge musical sobre el mateix instrument.

En funció del nivell d’instrument que l’alumne assoleixi, es potencia la relació entre els alumnes a partir de grups de música de cambra o conjunts instrumentals.

A més l’escola anima als seus alumnes adults a participar en cors mixtes, cosa que els ajudarà a enriquir la seva experiència musical i alhora a educar l’oïda i la veu.

ENTRADA A L’ESCOLA I DIVERSIFICACIÓ DE CURRÍCULUMS

Hi ha diverses possibilitats d’entrada a l’escola:
• Inici:  A partir de 2 anys.
• Sensibilització – Introducció A i B per a nous alumnes de 4 a 7 anys.
• Per als alumnes més grans de 7 anys es fa una entrevista per decidir el curs on es trobarà més còmode.

En cas que un nou alumne ja hagi estudiat música en un altre centre, cal fer una petita prova de coneixements per incloure’l en el nivell d’instrument i de llenguatge on es pugui trobar més còmode.

Un cop realitzats els cursos d’Iniciació, l’alumne pot triar -pel seu gust o aconsellat pel seu tutor- el currículum reglat o bé el flexible. El primer donarà a l’alumne els coneixements necessaris per cursar els estudis de música a nivell professional amb opcions a estudiar el grau superior. El segon, li permetrà tenir una aproximació més tranquil.la a la música amb una exigència de treball molt més baixa i amb menys dedicació horària que amb el currículum reglat.

Aquesta estructura permet que els alumnes en qualsevol moment (sigui per problemes de capacitat o de temps personal d’estudi, etc.) puguin passar d’un currículum a l’altre, en lloc de deixar l’activitat musical.

AVALUACIÓ I INFORMES

L’Escola de Música des del seu inici ha adoptat l’avaluació continuada. Això vol dir que es valora el treball de l’alumne durant tot el curs i que les notes dels exàmens quadrimestrals són una part més de les notes de l’alumne.

Els alumnes reben un informe trimestral elaborat pels professors que participen en la seva formació, tot coordinat pel seu professor tutor. Tant aquest professor com qualsevol altre, demana entrevistes periòdiques als pares per comentar l’evolució de l’alumne i definir el pla d’estudis que convé seguir a cada moment.

Els exàmens quadrimestrals i els informes trimestrals serveixen sobretot per ensenyar als alumnes i als pares el nivell en què es troben en un moment puntual del seu aprenentatge. Són sempre referents al rendiment dels alumnes i mai un medi de pressió.

PROFESSORAT

• Antoni Colom i Soronellas, Direcció i cap del departament de vent. Professor superior de flauta de bec. Professor de flauta travessera
• Jaume Riambau i Farré, Sotsdirecció i cap del departament de Llenguatge Musical i Tutoria. Professor de solfeig. Professor de piano. Professor superior de Pedagogia Musical per l’Institut Kodály d’Hongria.
• Raül Contreras. Professor de violí. Mestre especialista de música a primària, cap del departament de corda.
• Alba Solé. Professora superior de piano, musicoterapeuta, cap del departament de piano.
• Hye Sun Lee. Professora superior de piano.
• Sergi Gonzàlez. Professor superior de clarinet.
• Graziella Bodmer. Professora de violí.
• Alba Magriñà. Mestra especialista de música a primària. Titulada per l’institut Dalcroze.
• Marc Guerris. Professor de Llenguatge Musical. Professor de cant
• Maria Glòria Mariné. Diplomada per l’Escola de Pedagogia Musical.
• Nai Martínez. Professora superior de violoncel.
• Salvador Martín. Professor superior de guitarra.
• Rosa M. Mónico. Professora de piano. Títol superior en musicologia. Màster en pedagogia musical per a escoles de música.
• Georgy Olshanetskyy. Professor de guitarra.

INSTRUMENTS

– Piano
– Violí
– Viola
– Violoncel
– Flauta de bec
– Flauta travessera
– Cant
– Clarinet
– Guitarra

INFRAESTRUCTURA

L’Escola, entre les seves dependències pròpies i les comunes del Centre de Lectura, disposa de 4 aules de Llenguatge-instrument 3 aules d’instrument, una sala d’audicions polivalent, sala de reunions, biblioteca, fonoteca-videoteca amb ordinadors, teatre Bartrina, Sala d’actes.

L’Escola disposa de 10 grups de Llenguatge Musical de currículum reglat, 4 grups de Llenguatge Musical d’Iniciació, 4 corals curriculars,1 cor de noies, 2 conjunts instrumentals, 2 orquestres de corda, 1 grup de flautes de bec, 1 grup de vent.

ACTIVITATS

• Periòdicament els departaments d’instrument realitzen audicions internes obertes al públic en general, sobretot al pares i a la resta d’alumnes. Aquestes audicions serveixen als professors com a dades de l’avaluació continuada dels seus alumnes.

• Al final de cada trimestre es realitza un concert d’alumnes al Teatre Bartrina.

• Mostra de composició. Cada alumne a partir del grau elemental realitza una composició d’una forma o gènere obligat i posteriorment s’interpreten en públic i s’imprimeixen.

• Cursos d’instrument amb professors convidats.

• Assistència a concerts tant dels programats a Reus i rodalies com a Barcelona i altres ciutats.

• Presència dels alumnes d’instrument a concursos i mostres.

• Intercanvis amb altres escoles de Música.

• L’Escola organitza cada any dues Colònies Musicals. Una per als més petits de l’Escola, durant el segon trimestre i una altra a l’estiu, per a alumnes de Grau Elemental i Mitjà. En les colònies d’estiu hi participen alumnes d’altres escoles de música de diversos indrets de Catalunya.

Anuncis